Van Mindfulness tot Heartfulness. Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen zich volledig te ontwikkelen. Onderzoek laat zien dat zelfcompassie een sterke bijdrage levert aan geluk. Door balans te brengen in de diverse emotiesystemen verandert chronische stress in gezonde stress. Wanneer wij ons kwetsbaar mogen opstellen en niet perfect hoeven te zijn, komt er weer ruimte voor vitaliteit, plezier en spel.

Dankzij de belangstelling van neurowetenschappers voor het effect van mediteren op het brein, weten we nu dat de klassieke 8-weekse Mindfulness training, en in het verlengde daarvan de 8-weekse Compassie training, daadwerkelijk verandering geeft in de hersenen. Zoals je jezelf met Mindfulness kunt trainen om meer rust in het hoofd te krijgen, zo kun je ook trainen om met meer compassie naar jezelf te kijken en meer liefdevol met jezelf en anderen om te gaan. In de Mindfulness training wordt dat deel van de hersenen geactiveerd dat zorgt voor meer rust en stabiliteit. Bij de Compassie training is het dat deel van de hersenen dat zorgt voor liefdevolle vriendelijkheid en mildheid.

Zelfcompassie gaat over drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onderdeel uitmaakt van het leven en het onder ogen zien van je eigen emoties zonder die te veroordelen. Hoe hard we ook ons best doen, onverwachte en ongewenste dingen gebeuren nu eenmaal elke dag. Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Sommigen staan boos, somber of angstig in het leven. Soms hebben ze moeite om respect voor zichzelf en sympathie voor anderen te ervaren. Ze hebben regelmatig (zelf )kritiek en kunnen hard zijn tegen zichzelf.

Maar als we het vermogen ontwikkelen ons hart te openen, als we compassie voelen, ervaren we hoe zich van binnen een warmte verspreidt in ons lichaam, in onze hartstreek, voel je je meer verbonden, levend en betrokken. Zelfcompassie maakt het niet alleen mogelijk je hart open te stellen, maar ook je geest, waardoor de manier waarop je gedachten en gebeurtenissen waarneemt positiever zullen zijn."Als er iets is wat de samenleving op dit moment
nodig heeft, dan is dat compassieā€

more4you