full screen background image

Mindfulness training

 

De training bestrijkt een periode van acht weken. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je, samen met een groep, jouw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

Iedere week krijg je huiswerk mee, eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Vergelijk het met piano spelen; dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Door dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheden.
We gaan ervan uit dat je een half uur tot drie kwartier per dag oefent. Als je vooraf al weet dat dit niet mogelijk is, raden we je af aan de training te beginnen. We kunnen en willen je niet alleen maar een kunstje leren. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht.

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf; een moment om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. Je krijgt diverse digitale audiobestanden met instructies mee naar huis.

Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt. Verder zijn er ook oefeningen die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Zo kun je Mindfulness inpassen thuis en op je werk. 

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op je huiswerk en de zaken die je daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke trainingspraktijk het best bij jou past. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen; het is immers geen praatgroep.

Bij iedere Mindfulness training hoort een stilte dag of ook wel verdiepingsdag. Tijdens deze dag verdiepen we diverse oefeningen. We brengen de dag in stilte door en geven aandacht aan de eigen ervaring in ieder moment.