In ondernemingen en organisaties verandert veel en steeds meer mensen kunnen moeilijk omgaan met deze veranderingen en met toegenomen werkdruk, hoge prestatie-eisen, dreigende reorganisaties, hoge verwachtingen van creativiteit, veel repeterende werkzaamheden. De stress is hoger dan ooit tevoren, hetgeen tot uiting komt in irritaties, fouten, toegenomen ziekteverzuim en burn-outs. Daarom bieden wij voor organisaties de Mindfulness training ook ‘in company’ aan.

Mindfulness training is een wetenschappelijk bewezen aanpak om effectiever met stress en druk op het werk te leren omgaan. Het opent de weg naar meer focus en creativiteit in het werk. Onze ‘in company’-trainingen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de wereldwijd toegepaste en succesvolle Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCR) trainingen van Jon Kabat Zinn.

Voor organisaties spitsen we de training toe op hun situatie. Tijden, duur en intensiteit van de standaard 8-weekse training passen we in overleg aan. Oefeningen worden aangescherpt met praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie en bedrijfscultuur. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid voor het bewaken van de hoge kwaliteit van de training. En we kijken naar de inbedding van Mindfulness in het humanresources-beleid. Van het management van de organisatie verwachten we dat de medewerkers de ruimte en steun voor deelname krijgen.

Voordelen werknemer: Minder stress, meer rust, betere balans tussen werk en privé, inzicht in automatische patronen, handvatten om beter om te gaan met stress en vergroting van het werkplezier.

Voordelen werkgever: Daling ziekteverzuim, vergroting teamspirit, tevreden werknemers, verhoogde productie, geringe tijdsinvestering en lage kosten.

Kortom: Mindfulness ingezet als gericht en gemakkelijk middel met bewezen pluspunten voor zowel werkgever als werknemers.

Neem contact op voor meer informatie en tarieven op maat.