Mindfulness opfristraining

De mogelijkheid bestaat je aan te melden voor een pakket terugkom-momenten, bestaande uit vijf avonden plus één “stiltezondag”. Deze Mindfulness opfristraining levert verdieping op. Samen oefenen in een groep stimuleert, motiveert en versterkt je keuze tot bewuste aandacht. We komen ongeveer om de zes weken bij elkaar om de toegepaste Mindfulness in de praktijk te bespreken. Je kunt deze bijeenkomsten zien als een soort wakker-schut-moment.

Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek jij, samen met een groep, hoe jij Mindfulness in de praktijk van alle dag nog beter kan integreren, zodat je bewuster in het leven komt te staan. Dit is een belangrijk onderdeel van de opfristraining.

Wij hebben er bewust voor gekozen om één van de terugkom-momenten een “stiltezondag” te laten zijn, omdat in de waan van alle dag het er bij veel mindfulness beoefenaars vaak inschiet een aantal uren achter elkaar te zijn met wat er is. De reacties van de deelnemers zijn enthousiast! We mediteren, wandelen en lunchen samen. Iedereen brengt een kleine bijdrage mee voor de lunch om met elkaar te eten. Gewoon genieten!


“De opfristraining leert je bewuster en met meer aandacht, mindfulness in je leven te integreren!”

more4you