De Mindfulness training van acht sessies bestrijkt een periode van acht of zestien weken. Gedurende deze weken is er iedere week of om de week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek jij, samen met een groep, jouw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan. Iedere week krijg je huiswerk mee, eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Vergelijk het met piano spelen: dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Door dagelijks te oefenen ontwikkel en verfijn jij die vaardigheden.

We gaan ervan uit dat jij een half uur tot drie kwartier per dag oefent. Dat kan verdeeld over de hele dag. Wij kunnen en willen je niet alleen maar een kunstje leren. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht. Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf; een moment om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken wij gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. Je krijgt diverse digitale audiobestanden met instructies mee naar huis. Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt. Verder zijn er ook oefeningen die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Zo kun je Mindfulness inpassen thuis en op je werk. Tijdens de bijeenkomsten kijken wij gezamenlijk terug op je huiswerk en de zaken die je daarin bent tegengekomen. Wij onderzoeken samen welke trainingspraktijk het best bij jou past. Jij wisselt je ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen: het is immers geen praatgroep. Bij iedere Mindfulness training hoort een stiltedag of ook wel verdiepingsdag genoemd. Tijdens deze dag verdiepen wij ons in diverse oefeningen en volgt er een wandelmeditatie. Wij brengen de dag in stilte door en geven aandacht aan de eigen ervaring in ieder moment. Wij lunchen gezamenlijk in stilte en met aandacht.


“Een mooie ervaring om bewuster en met aandacht te gaan leven!”

more4you