Voor wie

De Compassie training is waardevol voor iedereen die naar wegen zoekt om de Mindfulness beoefening te verdiepen en compassievoller in het leven te staan.

Compassie leert moeilijke en stressvolle ervaringen onder ogen te zien met de wens deze te verlichten, zodat je er makkelijker mee om kunt gaan. Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Met deze Compassie training versterk je de kwaliteiten van het hart en leer je:

  • Een mildere en vriendelijker houding naar jezelf aan te nemen, juist op momenten dat je dat goed kunt gebruiken
  • Inzicht te verkrijgen in elementen uit de westerse en boeddhistische psychologie die betrekking hebben op de beoefening van compassie
  • Behulpzame vaardigheden te ontwikkelen in contact met ongemak, pijn of stress
  • Praktische oefeningen voor het dagelijks leven.